Bybelstudies

Daar is verskeie geleenthede vir lidmate om by 'n Bybelstudie in te skakel.  Die dae en tye word hieronder uiteengesit.  Geskeduleerde datums en onderwerpe verskyn op die jaarprogram en word ook weekliks in die nuusbrief deurgegee.

Immanuel-Bybelstudiegroep

  • Elke tweede Woensdag om 10:00 in die konsistorie.
  • Kontakpersoon:  dr Gerard Meijer - 012 332 1196

Titus-Bybelstudiegroep

  • Elke tweede Woensdag om 19:45 by die pastorie.
  • Kontakpersoon:  dr Gerard Meijer - 012 332 1196

Maranata-Bybelstudiegroep

  • Elke tweede Woensdag om 19:45 (sien inligting oor plek in nuusbrief).
  • Kontakpersoon:  oudl. Jan Slothouber - 082 416 2710

JV (graad 7-11)

  • Elke tweede Sondag na die oggenddiens.
  • Kontakpersoon:  Willie Jansen - 082 330 8693

OJV (matrikulante en naskooljeug)

  • Elke tweede Sondag na die oggenddiens.
  • Kontakpersoon:  Tarien de Beer - 079 448 7114