Ons OMgee-dag is 'n geleentheid waar die hele gemeente betrokke is. Dit is 'n jaarlikse instelling wat plaasvind saam met die bot van die bome in die lente. Hier het ons geleentheid om ons meelewing as liggaam van Christus op besondere manier te ervaar uit te voer deur mekaar beter te leer ken deur samewerking.

Ons bied 'n verskeidenheid stalletjies met die interessantste en lekkerste eetgoed en ougoed, handwerk, foto's en nog wat!

Die stalletjies bied elkeen die geleentheid om vir 'n uur 'n bydrae te lewer aan tyd en kundigheid en om dit sommer lekker te maak vir almal wat bywoon en koop. Ons kuier en skerts en daar is iets vir almal om te doen, selfs vir die kinders en ouer mense.

'n Hoogtepunt van die dag is die gaweveiling waartydens baie van ons gemeentelede hulle gawes aanbied tot nut van die ander. Ons bied dan op elke gawe wat opgeveil word en die opbrengs gaan na die gemeente. Van vakansies, tot klavierlesse, tot hare sny. Al ons gawes word bekend gemaak en opgeveil.