Vier-vyfdes

Oumense

Vier-vyfdes is 'n groep vir ons ouer lidmate. Dit vorm deel van ons diakonale verantwoordelikheid om "sorg te dra en toe te sien dat niemand van die geloofsgemeenskap vervreem raak nie ..."

Al is ons oud is ons nog steeds kinders van God ons hemelse Vader en mede-erfgename van ons Here Jesus Christus. Daarom wil ons mekaar ook vasmaak by ons Verlosser sodat geeneen van ons vervreem raak van die gemeenskap van heiliges nie.

Eenmaal per maand kuier ons saam.  Hetsy by die kerk of pastorie, of 'n besoek aan 'n interessante plek.  Vanjaar gaan ons 'n Bybelvasvra hou teen GK Wonderboompoort en in Meimaand kamp ons by Buffelspoort.

Verder reik ons uit na diegene vir wie dit moeilik is om by die groep in te skakel deur hulle te besoek, en saamrygeleenthede te skep vir die wat nie self kan bestuur nie. Ons poog ook deurentyd om lidmate wat eensaam of skaam is en nog nie deel is van die groep nie, te betrek en deel te maak van ons aktiwiteite. Almal is welkom om op hierdie besondere manier die gemeenskap van heiliges te beleef.

Kontakpersoon:

  • Kobie de Kamper
    • 082 573 2836