JV

As verbondskinders van God en lede van die liggaam van Christus is dit ons begeerte om in ons geestelike groei mekaar by te staan en ook in die gemeente van Christus diensbaar te wees.

Ons wil ook graag 'n ondersteuningsbasis daarstel vir mekaar in die groep sodat ons ons unieke probleme met mekaar kan deel en saam in die Woord van God daarvoor raad kan kry.

Ons het ons eie Bybelstudie saam met helpers uit die kerkraad en gemeente elke tweede Sondag na die oggenddiens.

  • Kontakpersoon: Diaken Bob Jansen (072 997 7992)
Ons stel onsself ook diensbaar in die gemeente deur te help met allerhande takies wat verrig moet word by ons gemeente-aktiwiteite.
Onder andere:
  • Hulp by die jaarlikse OMgee-dag
  • Hantering van die teetuin by die susters se lentekuier

Ons hou van tyd tot tyd lekker sosiale geleenthede om mekaar beter te leer ken.  As jy in die graad 7-11 is, kom sluit by ons aan!  Hoe meer, hoe vroliker. Kom ontmoet nuwe maats en kom groei saam met ons in Christus.