OJV

Die grondslag van die OJV oftewel die "ouer jeug groep" is die Woord van God soos dit bely word in die drie formuliere van eenheid. 
Alle jongmense van graad 12 tot ongeveer 25 jaar vorm deel van die OJV.

Ons doelstellings is die volgende:

 • Om as jongmense saam op te groei in liefde vir die Here, onder andere deur studie in die Bybel, verrykende besprekings en gesamentlike werksaksies.  
 • Om in samewerking met die res van die gemeente die gemeenskap van die heiliges te stig.
 • Om die groep as ondersteuningsbasis daar te stel as ons mekaar nodig het in moeilike tye.
 • Om mense van ons eie ouderdom te hê wat ons liefde vir die Here deel te midde van 'n "postmoderne" samelewing.

Ons poog om die doelstellings te bereik deur middel van onder andere:  

 • Gereelde 2-weeklikse Bybelstudie geleenthede in die oggende na afloop van die erediens.
 • Verrykende besprekings. Ons het al bespreking gevoer oor:
  • Die tien gebooie.
  • Engele (wat is hulle, wat doen hulle ens.).
  • Verhoudings tussen gelowige seuns en dogters, mans en vrouens.
  • Talle ander baie interessante en aktuele onderwerpe.
 • Betrokkenheid by gemeente-aksies as groep.
 • Kontakpersoon: Tarien de Beer (079 448 7114)
 • e-pos: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.