Belydenis en Martelaarskap

 

Referate (PDF formaat):

Sessie 1. Getuies tot die dood - enkele historiese bakens - Dr. Victor E d'Assonville

Sessie 2. Verhouding kerk en staat in SA se koloniale geskiedenis - Dr. PG Boon

Sessie 3. Ons bloedlose martelaarskap - Dr. Gerard Meijer

 

Getuienis en Martelaarskap Konferensie  2015

Belydenis en martelaarskap

Die kerk se profetiese taak in die samelewing

met besondere verwysing na Hus (1415), Augsburg (1555) en Bonhoeffer (1945)


Dinsdag 29 September 2015                          VGK Maranata, Koekoekweg 1518, Waverley, Pretoria


 

19:00  

Verwelkomingswoord: dr Gerard J Meijer

19:05  

Opening: ds Pieter G Boon

19:10  

Sessie 1

Getuies tot die dood – enkele historiese bakens (van Hus tot Bonhoeffer):      dr Victor E d‘Assonville

20:00  

Sessie 2

Voedster of muilband?  Die godsdiensvrede van Augsburg (1555), NGB artikel 36, verhouding kerk en staat in Suid-Afrika se geskiedenis: ds Pieter G Boon

20:50  

Koffie/Tee

21:05

Sessie 3

Kerk en belydenis: dr Gerard J Meijer

21:55

Afsluiting: dr Victor E d‘Assonville