Aanwysings

Vanaf N1 Snelweg met Pretorius straat:

 • Neem die N4 afrit in die stad in (word Pretorius Str.)
 • Draai regs in Duncan.
 • Na ongeveer 4km by die sirkel, draai links in Haarhoff.
 • Na ongeveer 500m draai regs in 31e Laan.
 • Ons is aan regterkant na ongeveer 230m.

Vanaf N1 Snelweg met Stormvoël weg:

 • Neem die Stormvoël afrit vanaf die N1.
 • Hou aan rondom die sirkel.
 • Na omtrent 2.4km van daar, draai regs in Codonia Laan.
 • Na ongeveer 1.2km, by die sirkel, draai links in Haarhoff.
 • Na ongeveer 500m draai regs in 31e Laan.
 • Ons is aan regterkant na ongeveer 230m.