Student Janre van Jaarsveld

2014-06-15
Oggend
Christus se vermaning oor die plekke in Sy koninkryk downloadicon3
2014-06-22
Aand
Amen, ’n klein woord oor ons grote GOD downloadicon3
2014-07-06
Oggend
Psalm 90 - 'n Gebed om ons lewe te vul met God se wysheid downloadicon3
2014-07-06
Aand
Die Christen se opdrag om God te vertrou in tye van lyding downloadicon3