Student Marnix Boersema

2015-06-28
Oggend
Ons word beproef sodat ons verlossing by God soek downloadicon3
2015-06-28
Aand
God het die mens goed geskape om sy Skepper ewig te ken downloadicon3
2015-10-11
Oggend
God regeer, daarom moet ons wys lewe, al verstaan ons nie alles nie downloadicon3