Doelstellings

Die grondslag van die Sustersorganisasie is die Woord van God soos dit bely word in die drie formuliere van eenheid. 
Alle belydende susters van die Gereformeerde Kerk Oos-Moot is lede van die Sustersorganisasie.

   Ons doelstellings is die volgende:

  • Om as susters saam op te groei in liefde vir die Here, onder andere deur studie in die Bybel, verrykende besprekings en gesamentlike werksaksies.  
  • Om in samewerking met die diakonie die gemeenskap van die heiliges te stig.

Ons poog om die doelstellings te bereik deur middel van onder andere:  

  • die hou van gereelde byeenkomste waar die susters opgebou kan word deur middel van die ondersoek van God se Woord en die belydenisskrifte, lesings en besprekings;  
  • gereelde kontak met en/of besoeke aan siekes, bejaardes, nuwe intrekkers, moeders met nuwe babas
  • hulp aan die diakonie met die versorging van behoeftige gesinne (op versoek en waar nodig).  
  • bediening van tee/koffie en verversings tydens kerkraad- en meerdere vergaderings, gemeentelike byeenkomste en begrafnisse;  
  • beplanning en voorbereiding van etes, byvoorbeeld gemeente-etes;  van tyd tot tyd fondse in te samel om in bogenoemde te kan voorsien.